Visselblåsarfunktion

Syftet med Hotell Zinkensdamm ABs visselblåsarfunktion är att göra det möjligt för personer att slå larm om det förekommer någon form av missförhållanden i vår verksamhet som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Vem hanterar inkommande ärenden?
VD hanterar konfidentiellt alla visselblåsarärenden.

Tidplan för ärendehantering
Inom 7 dagar får rapportören en bekräftelse på att ärendet är mottaget.
Inom 3 månader ska rapportören få återkoppling om åtgärder som vidtagits och skälen till dessa.

Gör så här för att visselblåsa
Skicka en blankett eller brev adresserat till:
Visselblåsarfunktion, Hotell Zinkensdamm AB, Zinkens väg 20, 117 41 Stockholm
Rapport om missförhållande
Ring och tala in på 08-616 82 80

Du kan välja att vara anonym. Då får du inte någon bekräftelse på mottagen rapport eller återkoppling på vilka åtgärder som vidtagits.

Meny
Kontakt 08-616 81 10 mail@zinkensdamm.com